10 feb 2016

ASOCIACION TEAVi_


A Asociación TEAVi_, nace en Vigo para dar unha maior resposta e apoio ás necesidades das personas con autismo, intentando mellorar a súa integración tanto no ámbito social, escolar coma laboral. Ademais de orientar ás familias e ás personas do seu entorno.

Dentro da asociación se constitúen comisións formadas polos pais e nais e socios e socias colaboradoras que en prol da consecución dos obxectivos desta asociación traballamos desinteresadamente con medios propios. Neste blogue publicamos o traballo da COMISION DE EDUCACIÓN.

Pódese seguir o traballo da asociación: