13 mar. 2018

Innovación Educativa


Pedro Santos Juanes Muñoz, profesional que traballa no eido da educación especializado en dificultades de aprendizaxe. O seu traballo publicado nas seguintes ligazón, ten como obxectivo crear fórmulas didácticas que difieran das que están presentes dentro da aula e compartilas cos demáis. Queremos agradecer a filosofía de traballo de Pedro, axudando a fomentar e dar a coñecer recursos que favorezan o modelo inclusivo de educación.


Aventuras de apredizaje con videoxogos, cadernos, ebooks, que potencian a competencia de aprender a aprender coa implantación doutras propostas pedagóxicas innovadoras.

aventuras de aprendizaje
  Gamificando: propostas para utilizar a gammificación nas aulas e fóra de elas.
gamificando
 Salva la Tropa: para traballar as intelixencias múltiples en educación secundaria, con cómics, videoxogos e fichas. Na serie de entregas que ten preparado o autor destaca un cómic para traballar as habilidades sociais e un videoxogo que trata de dous personaxes que deben recoller "amigos" contestando preguntas relacionadas coa amizade. Agardamos o material! Gracias Pedro.
salvar la tropa