2 oct. 2016

MAPAS CONCEPTUAIS

aplicacionsaplicacionsOs mapas conceptuais son ferramentas moi interesantes para fomentar a aprendizaxe do alumnado e moito mais se falamos de alumnado con TEA. Permite facerse un esquema mental visual dos coñecementos que se queren transmitir e as súas relacións. É un esquema gráfico que permite anticipar os contidos a expoñer. Pode facelo o mestre ou a mestra antes de iniciar as explicacións e pode reptilo o alumno ou  alumno para fixar as ideas básicas de estudio.
Pódese facer de xeito manual ou apoiarse nas TICs. Existen moitas aplicacións gratuitas, a continuación deixamos varias enlaces a ligazóns a recopilacións de:  ferramentas:
- Educacion 3.0
- aulaPlaneta 
- tugimnasiacerebral