26 jun. 2016

TIC para educacion especial

ardilla digitalArdilla Digital, recursos dixitais para educación especial do pedagogo e profesor de EE Santiago Ferrer. Organizados atendiendo á seguinte clasificación de recursos: actividades e aplicacións software, recursos online, recursos en papel e documentos. Trátase dunha selección de recursos de diversa índole que permitirán planificar e desenvolver a intervención con alumnos con necesidades específicas de apoio educativoticne

TICNE ten un catálogo de solucións TIC paa alumnos con NEAE. Este catálogo é unha fonte orientadora de información e produtos dispoñibles para o emprego das TIC para os alumnos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE). Non é unha ferramenta diagnóstica nin prescritiva. A través do portal e de distintas opcións de procura moi elaboradas, pódese acceder a noticias e información sobre unha gran cantidade de recursos e axudas técnicas, así como localizar materiais moi específicos.