26 jun. 2016

Recursos TIC. Contidos do curriculo

agrega
Agrega 2 é unha iniciativa desenvolvida entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, Red.es e as comunidades autónomas. A federación de repositorios de obxectos dixitais educativos Agrega é unha plataforma que conta con nodos en todas as consellerías de Educación das comunidades autónomas. Os contidos educativos que se poden atopar están organizados de acordo co currículo das ensinanzas de niveis anteriores á universidade e están preparados para a súa descarga e uso directo polo profesorado e o alumnado.