14 feb. 2016

TEACCH

siempre comunicandoPilar Jiménez Hornero, mestra de audición e linguaxe do CEIP El Prado (Lucena) publicou un interesante artigo do método TEACCH aplicado ao alumnado con TEA. Inclúe enlaces a outros artigos  e documentos teóricos que explican a metodoloxía.