1 mar. 2017

Gamificación

¿Qué é? 
Nesta web explícanse as claves da gamificación explicadas dende a mecánica e as dinámicas do xogo Trátase de introducir o xogo nas aulas en prol de aumentar a motivación, a implicación, a participación, a socialización, a autonomía, a creatividade e a toma de decisións, como apoio á metodoloxía pedagóxica do docente.
gamificacion
Algúns exemplos de aplicacións gratuitas:


1. Kahoot. Pódense facer concursos na aula. O alumnado debe escoller a resposta correcta entre catro alternativas posibles.
 kahoot


Para empezar a traballar con esta ferramenta pódese consultar este enlace de educación 3.0. Pódense facer cuestionarios ou utilizar os que xa están feitos. Algún exemplos para primaria nas diferentes materias: 22 KAHOOTS PARA PRIMARIA Como alternativa cando os rapaces non dispoñen de dispositivos móviles: Plickers.

2. ClassDojo Esta ferramenta permite aos docentes traballar o comportamento e a convivencia na aula. Apropiado para educación primaria.
 classdojo

3. ClassCraft. Xogo de rol educativo en liña para mellorar o comportamento, a convivencia e a implicación do alumnado. Apropiado para educación secundaria.


4. Nestes dous enlaces hai unha recopilación de aplicacións:

5. Xogos específicos para TEA:
whizkidgames

Autism games, whiz kid games

Apps de Planeta imaginario para ipad: AbaPlanet e iSeqüencies