24 jul. 2016

Traballar coas emocións

Hai moitas ferramentas e recursos para traballar as emocións co alumnado. É moi importante coñecelas e xestionalas xa dende as primeiras etapas da escolarización porque van a axudar aos nenos e nenas a estar ben e a entender aos demais. Para os rapaces e rapazas con TEA este aprendizaxe é fundamental porque a empatía co grupo, que é bastante intuitiva e  natural  para a maioría dos nenos, é unha tarefa case imposible para eles sen un traballo intencionado e constante.
Unha boa educación emocional ensina que non hai emocións boas ou malas, todas son necesarias e cumpren unha función. Por exemplo: o medo axuda a afastarnos dos peligros, a tristeza atrae a axuda dos demais cando mais a precisamos, etc. É importante coñecer as emocións e aceptalas.

Aquí deixamos dúas entradas cunha seleción de CONTOS e CURTAS para traballar na aula.

contos   cortometrajes