29 may. 2016

O futuro da educación

Estes dous artigos reflicten o momento de crise do sistema educativo que estamos vivindo. O sistema non está adaptado aos vertixinosos cambios sociais. Reclámase dende todos os foros un sistema flexible, que atenda as diversidades as singularidades de cada rapaz e rapaza, que respecte os ritmos de aprendizaxe e no que o alumnado sexa o protagonista. Que se respecte a liberdade no aprendizaxe individual sen coacción, guiando aos rapaces e rapazas para que establezan unha xerarquía de valores que lles permita alcanzar o seu proxecto de vida participando activamente nunha sociedade democrática, tolerante e repectuosa. 
Esto non pode alcanzarse nun sistema no que prima "rematar o libro de texto a toda costa" coaccionando as familias para que deixen de educar e disfrutar dos seus fillos e se convirtan en "mestres na casa", prolongando durante todo o día o horario escolar. Os nenos dedican máis tempo ao colexio, dentro e fóra de el, que os adultos ao seu traballo. Pero cando o adulto remata o traballo chega a casa e ten que facer de mestre porque hay que rematar os máis de 10 libros de texto que ten cada un dos seus fillos. Baixo a ameaza de que "o fillo suspende". Non importa o que saiba, o importante e que faga os "deberes" e así o ano que ven mercar mais libros. Hai que rematar o libro e, a ser posible, aprendelo de memoria, ainda que non se entenda, como se fose unha verdade absoluta que nos vai salvar non sabemos de qué.
"Máis escola menos aula"
 
"Xesuítas cree que sobra o 20% do currículo"
Los Jesuitas creen que sobra el 20% del currículo