6 abr. 2016

Guías de apoio universitario para alumnado con autismo

Autism & Uni é un proxecto europeo adicado aos estudiantes con trastorno de espectro do autismo para fomentar o acceso á universidade ou educación superior e axudar a acadar o éxito nos estudios. Froito deste traballo é a publicación gratuita de tres guías que poden descargarse no seguinte enlace.

Guía 1: para directivos de institucións de educación superior e docentes con experiencia
Guía 2: para profesores e tutores de educación superior.
Guía 3: para os profesores que apoian aos estudiantes con autismo dentro e fóra das institucións de educación superior