9 feb. 2016

Rede de Recursos educativos en aberto REA

RECURSOS TIC
A informática frecuentemente atópase entre os “intereses” restrinxidos do alumnado con TEA. É moi motivador para eles utilizar recursos didácticos dixitais para o traballo da casa, na aula ou incluso para realizar as avaliacións.PROCOMUN. Rede de Recursos educativos en aberto REA
Espazo destinado a usos educativos e de aprendizaxe, fundamentalmente por parte da comunidade docente e o alumnado, pero tamén polo público en xeral. Todos poderán buscar, consultar e descargar obxetos de aprendizaxe en distintos formatos.
O espazo Procomún Educativo é unha iniciativa do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (MECD) que se sustenta sobre o Proxecto Agrega, enriquecéndoo con novos elementos. Concrétasenun espazo web que integra obxetos de aprendizaxe e experiencias docentes constituíndo unha Rede intelixente, social e distribuida.
No espazo Procomún Educativo atópase o repositorio de Recursos Educativos Abertos (REA) creado polo MECD e as Comunidades Autónomas, no que a comunidade educativa pode atopar e crear material didáctico estructurado, clasificado de xeito estandarizado (LOM-ES), preparado para a súa descarga e uso directo polo profesorado e o alumnado.
PROCOMUN