9 feb. 2016

RECURSOS AULA NEAE GUAYONGE

Este espacio educativo nútrese de webs e blogs educativos que teñen entre o seus obxectivos a atención á diversidade do alumnado. Dispoñer desta selección de enlaces axiliza o proceso de elaboración dos diferentes Programas Educativos Personalizados de cada alumno