9 feb. 2016

Materiais especiais

É un sitio froito da colaboración entre dous Centros Educativos de Educación Especial que traballan xuntos para o desarrollo de materiais e experiencias TIC que melloren a calidade dla intervención que llevan a cabo co seu alumnado.
materiais