10 feb. 2016

Intervencion dos Equipos de Orientación Específicos

DETECCION DO TEA. Intervencion na escola
Un TEA nun neno pequeno pode detectarse no ámbito da familia, polos profesionais sanitarios que realicen as revisións do pequeno ou no ámbito da escola. Cando se ten a sospeita de que un rapaz ou rapaza pode ter algún transtorno dentro do espectro autista, ponse en marcha un mecanismo coordinado multidisciplinar, impulsado pola familia, os médicos ou os educadores.


¿Cómo interveñen os Equipos de Orientación Educativa
- Funcionamento dos EOEs

Solicitude de intervención dos Equipos de Orientación Educativa (EOEs)
- Solicitude

Directorio dos Equipos de Orientación Específica Comunidade Autónoma de Galicia