9 feb. 2016

Ferramentas de diagnose


WISC-IV
A Escala de Intelixencia de Weschler para nenos IV, conocida como WISC-IV, e a súa recente revisión WISC-V, é a proba de intelixencia máis utilizada no mundo.No seguiente enlace, psicodiagnosis, explícase o que mide el WISC-IV, así cómo as súas aplicacións clínicas. Outra síntese interesante e explicación do test atópase no seguinte enlace a unha publicación de Fernand Guadix.O colexio xeral de Colexios de Psicólogos realizou un informe de valoración de test.
TEST ONLINE PARA A AVALIACIÓN DE FUNCIÓNS EXECUTIVAS

Na Web de Aulautista atópase unha ferramenta online para avaliar as funcións executivas. As persoas con Trastornos do Espectro do Autismo adoitan ter afectadas estas funcións, o que tradúcese nunha serie de dificultades na vida diaria que se poden agrupar do seguinte xeito:
- Organización, secuenciación de pasos e resolución de problemas.
- Facer plans e seguilos.
- Comezar e rematar unha tarefe.
- Tomar decisións
- Flexibilidade mental
- Escasa resistencia á distracción e a interferencia.
- Organizar e manexalo tempo.
                                                                      (acceder ao test)