9 feb. 2016

CONTOS COLECCIÓN DISFRUTA e COLECCIÓN APRENDE


Creados por Aprendices Visuales que é unha organización sen ánimo de lucro cuia misión é que os nenos con autismo teñan ao seu alcance as ferramientas que lles permitan o máximo desenvolvemento do seu potencial. a través de las siguientes líneas de actuación: investigación, material visual y sensibilización social.