17 feb. 2016

Carta de dereitos básicos na rede

J. M. Marcos no seu blogue "informática para educación especial"   publicou a carta de dereitos básicos de todas as persoas con discapacidade, de calquera tipo ou gravidade, para expresar as condicións da súa existencia, en varios idiomas.

carta de dereitos