9 feb. 2016

10 REDES SOCIAIS EDUCATIVAS

(Publicado por educacion 3.0)
1. Brainly: Especializada no ámbito da aprendizaxe social e eLearning..
2. Docsity: buscar, consultar ou descargar contidos que comparten outros estudiantes.
3. educaNetwork, aprendendo xuntos: Unha das características mais interesantes da rede social educaNetwork é a posibilidade de formar grupos de aprendizaxe dende os que os usuarios crean cursos, comparten archivos, chatean, incluen probas multimedia que permiten poner a proba os coñecementos dos seus miembros…; estos grupos poden ser públicos ou privados.
Tamén proporciona aos docentes ferramentas para o aula sinxelas de utilizare  gratuitas.
4. Edmodo: En 2008, Nic Borg y Jeff O’Hara fundaron esta plataforma educativa que funciona como unha rede social e na que poden participar docentes, familias e alumnos. O docente, en Edmodo, é o único que pode crealos grupos e administralos, mentres que os estudiantes (e tamén as familias) precisan coñecer o código de acceso a estes grupos para consultalos contidos que se suben.
5. Eduredes: Redes Sociales Educativas: “Lugar de intercambio de experiencias na administración de redes sociais educativas, uso docente das redes, posibilidades e todo o que implica o uso das redes sociais con fins educativos e relacionados coa educación”.
6. Eduskopiaé unha rede social que se define como un espazo para a reflexión e o debate que, ademais, invita á comunidade educativa a xerar novas ideas de xeito colaborativa, así como a poñelas en práctica.
7. Misdeberes.es: está especializada no ámbito da aprendizaxe social e eLearning, xa que baséase no intercambio de coñecementos e ideas e na axuda mutua.
8. Otra Educación: defínese como unha escola virtual segura, con estructura de rede social para profesores e alumnado de Primaria e Secundaria.
9. RedAlumnos: é unha plataforma de formación que poñe en contacto a docentes e alumnado, de xeito que o profesor pode impartir cursos on line e apoiar as súas clases presenciais.
10. the Capsuled: é unha das mais novas, desarrollada por tekman Books).O obxetivo é converterse nun punto de encontro de docentes, escolas, familias e tódalas persoas interesadas no mundo da educación.