28 sept. 2015

TEAVi

O blogue TEAVi_ educación pretende ser unha ferramenta para os membros da Comunidade Educativa. No marco da educación na Comunidade Autónoma de Galicia abórdanse cuestións de EDUCACIÓN ORDINARIA fomentando a INCLUSIÓN do alumnado con TEA


O NOSO PROXECTO
Preme proxecto
 O Proxecto aborda dúas liñas de traballo. En primeiro lugar a FORMACIÓN específica do Profesorado, Familias e Alumnado, e de todos os membros da comunidade educativa, e por outra banda, a elaboración de ESTRATEXIAS concretas para a intervención nos centros en canto á atención á diversidade e a convivencia escolar.